• Foreldrekontakter

  10/03/2021

  Foreldrekontaktene sin oppgaver:

  * Være talsperson for foreldrene på avdelingen

  * Ta opp saker med styrer, hvis det er misnøye

  * Innkalle til møter ved behov

  * Representant i SU

  Hvem er foreldrekontakt:

  Hebron: Steinar Heller

  Nøtteliten: Elise Aanstad

  Ekornstubben: Susanne Heller