• Barnehagens åpningstider

    26/04/2022

    Barnehages åpningstid er 06:30 - 16:45

    Noen endringer i forbindelse med feriestengte uker (28 og 31) i hht til vedtektene

    Det kan være forskjellig åpningstid på de ulike avdelingene.