• 05/02/2017

  Telefonnr. 40145104

  Pedagogisk leder: Marianne F. Jacobsen

  Pedagog på disp: Anne Beth Kjeve

  Assistenter: Harriet Aas, Bernadette Bjørnstad, Anne Wøien
  og Torill Hauger

  …………………………………………………………

   

 • Avdelingens særpreg

  05/02/2017

   


  På Hebron er det godt å være.

  Å se andre og bli sett, det er fint å lære.

  Målet er å gjøre dagen god - leke, synge, trøste og lese i fred og ro!

  Kreativitet, å få lage noe selv, turer i skog og mark - litt sliten på kveld

  Om det regner eller blåser kan sola skinne inne.

  Her er humor og glede og ei hånd å finne!

   

   

   

 • HEBRON: MUSIKK, FORMING, UTELIV!

  12/02/2015

  Personalet har et spesielt engasjement for sang og øver mot større arrangement der barnas familier inviteres flere ganger pr. år!

  Barnas skaperglede får spire gjennom ulike eksperiment og ved kjennskap til forskjellig materiale. Vann blir islykter, perler blir kunst, stein blir nisser og troll osv.

  I skogen går vi på oppdagelsesferd, pirrer nysgjerrigheten og opplever felleskap rundt et bål. Det spikkes, sages, klatres og lekes mellom bergknausene! Duften av nystekte lapper fra bålet, pannekaker eller suppe ute er helt topp, ifølge barna selv.

  Personalet ser hele dagen som lekende læring. Samspillet mellom barn og voksne preges av faste rammer, tydelige grenser som følges opp i praksis og TID til ”den gode samtalen” med hvert barn.

  Personalet er svært sammensveiset og opplever høy trivselsfaktor på jobb, noe som smitter over på barna. Bemanning sett i lys av barnegruppas størrelse er alltid et tema for å ivareta kvaliteten på tilbudet, vikar settes inn etter behov.

  Ped. Leder har 20 års erfaring i yrket og øvrig personalet har også lang fartstid, noe vi håper kommer brukerne til gode i det daglige arbeidet. Men vi ønsker å være i en stadig læringsprosess sammen med barn og foreldre, og refleksjon over praksis er fast på møteagendaen! Det er nettopp når barns interesser flettes sammen med personalets engasjement at hverdagen blir spennende!

   

   

Fotoalbumet