• Foreldrebetaling

  13/11/2019

  Satser for foreldrebetaling pr 01.08.2019

   

  Plass størrelse

  Pris

  Kostpris

  100 %

  3040,-

  397,-

    90 %

  2892,-

  375,-

    80 %

  2669,-

  342,-

    60 %

  2145,-

  270,-

   

  Kjøp av dag kr 390,- pr dag inkl kost, ingen søskenmoderasjon.

   

  Søskenmoderasjon 30 % reduksjon for barn nr 2, 50 % reduksjon for barn nr 3 eller flere.

  Det er kommet forslag fra Regjeringen om endring av foreldrebetalingen, økning av maks pris på kr 95,- gjeldende fra 01.01.2020. Menighetens barnehage har tidligere valgt å følge satsene i de kommunale bhg og avventer behandling og vedtak i budsjettmøte i desember.