• Foreldrebetaling og info om redusert pris

  06/01/2021

   Satser for foreldrebetaling pr 01.01.2021

  For alle reduserte plasser er det påslag i prisen på 5%, for 60 % er det mer.

   

  Plass størrelse

  Pris

  Kostpris

  100 %

  3230,-

  397,-

    90 %

  3069,-

  375,-

    80 %

  2746,-

  342,-

    60 %

  2323,-

  270,-

   

  Kjøp av dag kr 390,- pr dag inkl kost, ingen søskenmoderasjon.

   

  Søskenmoderasjon 30 % reduksjon for barn nr 2, 50 % reduksjon for barn nr 3 eller flere.

  Pr 01.08.2020 ble det innvilget søskenmoderasjon på tvers av private barnehager og SFO.

   

  Redusert pris og gratis oppholdstid

  Her finner du informasjon om hvordan du kan søke om redusert pris eller gratis oppholdstid i barnehage:

  Søknadsskjema

  Du benytter dette skjema når du skal søke:https://www.io.kommune.no/tjenester/barnehage/pris-og-redusert-betaling/

  Hvem vedtar inntektgrensen?

  Inntektsgrensen vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen.

  Du kan lese mer om dette på http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/