• Vikar 100% 1 År

  22/02/2017

  Menighetens Barnehage i Eidsberg søker vikar for styrer i 100% stilling. Varighet: 1år. 

  Menighetens Barnehage har 4 avdelinger på tre ulike steder i kommunen: Trømborg, Hærland og Eidsberg stasjon. Styrers kontor er i Trømborg. Barnehagen eies av menighetsrådet, samt to normisjonsforeninger i Eidsberg. Pr i dag har barnehagen 75 barn.

   

  Arbeidsoppgaver:

  • Daglig ledelse

  • Budsjett og økonomistyring

  • Personalansvar

  • Overordnet faglig ledelse

  • Vi ønsker søkere som har:

  • Utdanning som førskolelærer og erfaring fra barnehage

  • Engasjement for å lede en barnehage med kristen profil

  • Erfaring med ledelse

  • Evne til å arbeide målrettet og selvstendig

  • Evne til å motivere medarbeidere og skape gode samarbeidsrelasjoner.

  Den som tilsettes må kunne arbeide i samsvar med barnehagens vedtekter, instrukser og utvidede kristne formålsparagraf. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

  Barnehagen kan tilby:

  • Motivert personale med lang erfaring

  • Positivt arbeidsmiljø

  • Tilsetting og lønn i henhold til gjeldende tariff

  • Pensjonsordning i KLP

  Styrer samarbeider nært med et lederteam bestående av tre ped ledere / styrerassistenter. Styrer deltar også i nettverk med styrere fra de kommunale og private barnehagen i kommunen.

  Vikariatets oppstart kan avklares med interesserte søkere. Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til:

  Barnehagen tlf 40145101 eller 40145103 ( Unni-Lise Østevik eller Lise Undrum)

  • Styreleder Jan Thore Kjeve tlf 41449361

  Ved tilsetting må det legges fram helse og politiattest av ny dato.

  Søknadsfrist: 17.03. 2017 Søknad med CV kan sendes til Menighetens Barnehage Trømborgveien 502, 1850 Mysen