Voksne
 • Avdelingen vår: Nøtteliten i Trømborg.

  02/09/2019

  Her har vi 12 barn i alderen 0-3 år.

  På Nøtteliten er det stort fokus på tilknytning, trygghet og lek. Vi setter av god tid til å bli kjent med barna; møte og se hvert enkelt barns behov.

  Vi setter av god tid til lek i hverdagen.. Leken en viktig del barns sosialisering og kultur, og finnes i ulike former, og skal være en arena for barns utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.

  I hverdagen synger vi mye sammen med barna og vi bruker mye bøker.

  Nærmiljøet gir oss varierte muligheter til uteliv. Vi går turer hvor vi utforsker skogen, bondegården og området rundt kirken.

  Bravoleken blir brukt gjennom hele året, og knyttes opp mot temaer vi har. Det er et materiale som bidrar til aktiv og utviklende lek som tar utgangspunkt i bokstaver, bilder og ord i samspill med motoriske bevegelser.

   


Fotoalbumet