Voksne
 • Avdelingen vår: Nøtteliten i Trømborg.

  24/08/2018

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Her har vi 13 barn i alderen 0 - 3 år

  Oppdagelser ute i barnehagen og utenfor gjerdet ser vi som en viktig del av barnehagehverdagn.

  På Nøtteliten er leken i fokus, da det er en viktig del av barns sosialisering og kultur, og finnes i ulike former. Leken skal være en arenea for barns utvikling og læring, og for sosial og språklig samhandling.

  Personalet skal bidra til at alle barn kan oppleve glede, humor, mestring, spenning og engasjement gjennom leken.

  I høsthalvåret benytter vi BRAVOLEKEN. En arbeidsmetode og materiell som tar utgangspunkt i bokstaver, bilder og ord i samspill med motoriske bevegelser.

   

  Telefon: 40145106

Fotoalbumet