• 05/11/2018

  En barnehage som er gammel, liten og stor.

  Barnehagen hadde 40 års jubileum i 2017. Virksomheten startet i 1977 som korttidsbarnehage og etter hvert som årene har gått har tilbudet gradvis blitt utvidet til heldagsbarnehage. Lokalitetene har variert underveis, men vårt særpreg har hele tiden vært små avdelinger i lokalmilene.

  Avdeling Hebron holder til i Hebron bedehus ved Eidsberg stasjon,

  Avdeling Hærland holder til i Hærland bedehus ved Lundebyvannet,

  I Trømborg er det to avdelinger i Menighetshuset ved kirken, Ekornstubben og Nøtteliten.

  Vår plassering i distriktene åpner for god nærmiljøkontakt. Vi er ofte på turer i nærområdet. Barnehagen har et godt samarbeid med foreninger, kirke og skole

  Barnehagen har en klar kristen forankring. Det kristne innholdet er en naturlig del av hverdagen vår. Sanger med kristent innhold brukes like naturlig som andre sanger. Kristent bordvers brukes før felles måltid. På den måten kan barna lære å takke Gud for mat og drikke. Bibelfortellinger brukes jevnlig. Den kristne bakgrunnen for høytidene markeres tydelig.