• 09/10/2020

  Barnehagen vår

  Barnehagen hadde 40 års jubileum i 2017. Virksomheten startet i 1977 som korttidsbarnehage og etter hvert som årene har gått har tilbudet blitt utvidet til heldagsbarnehage. Pr i dag tilbyr vi 60 %, 80 % og 100 % plasser.

  Lokalitetene har variert underveis, men vårt særpreg har hele tiden vært små avdelinger i lokalmilene.

  Avdeling Hebron holder til i Hebron bedehus ved Eidsberg stasjon. I Trømborg er det to avdelinger i Menighetshuset ved kirken, Ekornstubben og Nøtteliten.

  Vår plassering av avdelingener har fin beliggenhet til skogen Vi er ofte på turer i nærområdet. Barnehagen har et godt samarbeid med foreninger, kirke og skole

  Barnehagen har en klar kristen forankring. Det kristne innholdet er en naturlig del av hverdagen vår. Sanger med kristent innhold brukes like naturlig som andre sanger. Kristent bordvers brukes før felles måltid. Bibelfortellinger brukes jevnlig. Den kristne bakgrunnen for høytidene markeres.

  En Menighetsbarnehage har de samme styringsverktøyene og planverket som andre barnehager. Hverdagslivet i vår barnehage er ganske likt som i andre barnehager.Vi er en helsefremmende barnehage med fokus på fysisk aktivitet, psykisk hels og sundt kosthold.

   Vi ønsker alle barn og familier uavhengig av tro, døpt eller ikke, velkommen til å søke plass i barnehagen.