• Flytting av avdeling Hærland

  11/01/2019

  Endringer gjeldende fra 1. august 2019.

  Etter mange års drift i Bedehuset i Hærland vil det fra nytt barnehageår 2019/2020 bli endringer. Vi har i flere år opplevd at søknadsmassen til Hærland har vært begrenset.Fra august kan Menighetens barnehage dessverre ikke kunne tilby barnehagetilbud i Hærland. Driften av avdelingen flyttes til Trømborg. De barna som flytter med blir fordelt på de ulike avdelingene. Personalet fordeles også slik at barna skal oppleve og ha noen kjente med seg.

  Vi håper at det vil bli en god løsning i mellomperioden før et nytt bygg står klart på Mysen.

 • 05/11/2018

  En barnehage som er gammel, liten og stor.

  Barnehagen hadde 40 års jubileum i 2017. Virksomheten startet i 1977 som korttidsbarnehage og etter hvert som årene har gått har tilbudet gradvis blitt utvidet til heldagsbarnehage. Lokalitetene har variert underveis, men vårt særpreg har hele tiden vært små avdelinger i lokalmilene.

  Avdeling Hebron holder til i Hebron bedehus ved Eidsberg stasjon,

  Avdeling Hærland holder til i Hærland bedehus ved Lundebyvannet,

  I Trømborg er det to avdelinger i Menighetshuset ved kirken, Ekornstubben og Nøtteliten.

  Vår plassering i distriktene åpner for god nærmiljøkontakt. Vi er ofte på turer i nærområdet. Barnehagen har et godt samarbeid med foreninger, kirke og skole

  Barnehagen har en klar kristen forankring. Det kristne innholdet er en naturlig del av hverdagen vår. Sanger med kristent innhold brukes like naturlig som andre sanger. Kristent bordvers brukes før felles måltid. På den måten kan barna lære å takke Gud for mat og drikke. Bibelfortellinger brukes jevnlig. Den kristne bakgrunnen for høytidene markeres tydelig.