• Velkommen til nytt barnehageår

  08/08/2018

  Hei og velkommen til et nytt barnehageår.

  Håper at dere alle har hatt en fin ferie, og har hatt mulighet til å slappe av og kose dere.

  Første plandag er 17. august - barnehagen er stengt.

   

  Ledige plasser

  Menighetens barnehage har denne høsten noen ledige plasser, skulle du ha behov for en barnehageplass og er interessert, så ta gjerne kontakt.


 • Feriestengt barnehage i 2018

  09/01/2018

  Minner om sommerstengt barnehage i ukene 28, 29 og 30.

  Se mer info under overskriften Ferie og Plandager

 • Redusert pris og gratis oppholdstid

  16/04/2018

  Redusert pris og gratis oppholdstid

  Her finner du informasjon om hvordan du kan søke om redusert pris eller gratis oppholdstid i barnehage:

  Søknadsskjema

  Du benytter dette skjema når du skal søke: Søknadskjema om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

  Hvem vedtar inntektgrensen?

  Inntektsgrensen vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen.

  Du kan lese mer om dette på http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

   

 • 1. mars er fristen for å søke barnehageplass

  16/06/2018

  Menighetens barnehage har ledige plasser fra nytt barnehageår, med oppstart fra og med 1. august. Ønsker du at ditt barn skal få en barnehagehverdag hvor det kristne innholdet er en naturlig del av hverdagen, hvor sanger med kristent innhold brukes like naturlig som andre sanger.

  Barnehagedagen er ellers preget av varierte aktiviteter både inne og ute. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser, oppleve glede og mestring sammnen med venner og ha gode barnehagedager med barnehagens personale.

  Søknad om plass skjer via Oppvekstportalen, på hjemmesiden til Eidsberg kommune.

  Vi ønsker deg velkommen til barnehagen vår.

  Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

 • Når må barnet være hjemme fra barnehagen

  31/01/2018

   FHI logo ie8

  Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen i en periode, men for enkelte sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme utover dette for å hindre spredning av smitte til andre.

   Barnehagen har i en lengre periode opplevd at barnehage barna har vært syke. Personalet i barnehagen anbefaller dere derfor om å følge Folkehelseinstituttets anbefallinger.

  Feber

  Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til barnet er feberfri. I noen sammenhenger kan det være ønskelig av smittevernhensyn.

  Diaré med eller uten brekninger

  Barn med diaré kan vende tilbake til barnehagen to døgn etter at de har blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn.

  Info er hentet fra Folkehelseinstituttets side.

  Er du usikker på om barnet kan komme i barnehagen, ta gjerne en telefon til barnehagen og rådfør deg. Noen ganger ringer personalet dere på grunn av at barnet ikke er i form. Det hender at barnet ikke har feber, men personalet vurderes barnets allmenntilstand og ut i fra den tar kontakt med dere for å avgjøre hva som er til det beste for barnet. 

   https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/

   

   

   

 • Brukerundersøkelse gjennomført i november

  09/01/2018

  I november ble det sendt ut informasjon om en brukerundersøkelse via Udir, som dere ble oppfordret til å svare på.

  Vi ser oss godt fornøyd med en svarprosent på 64,38.

  Scoringene på de ulike spørsmålene ga oss gode tilbakemeldinger på forbedringspotensiale, men også på områder hvor vi gjør en god jobb, men som vi tenker at vi kan bli enda bedre på.

  I etterkant av undersøkelsen har hver avdelingen fått noen områder som de skal jobbe med.

   Tusen takk for alle som tok seg tid til å avgi svar.

   

   

 • Stor jubileumsfest.

  09/11/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  I anledning barnehagens 40 årsjubileum, ble det holdt stor fest på Betania for nåværende og tidligere ansatte i slutten av oktober. Barnehagens styre vartet opp med et flott koldtbord og fint program. Lars Johansson sang og underholdt med glade og tenksomme viser.  Mange av gjestene hadde hyggelige små taler til jubilanten; bla a varaordfører Øyvind Reymert, Anne Beate O. Leistad fra kommunen , Bjørn Solberg fra Menighetsrådet og prest Solfrid L. Seljås. 

  Hele kvelden ble det vist bilder på storskjerm av morsomme aktiviteter opp gjennom årene. Jul Lars Kvernhusengen holdt andakt og to tidligere barnehagebarn som nå er blitt unge voksne: Sigrid Undeland og Stian Jacobsen, ga oss fin sang og musikk.Framfor alt var det hyggelig å møte kollegaer igjen og mimre over det vi har opplevd sammen.

  Det er mange som kjenner stor takknemlighet til Marit Nordal og de andre ildsjelene som sørget for at barnehagen startet i 1977. Vi gleder oss over at barnehagen har bestått gjennom store samfunnsmessige endringer i 40 år.

 • Barnehagen vår er 40 år.

  05/10/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Vi feirer 40 år i år. Det som begynte uformelt med korttidsgrupper hjemme på kjøkkenet og i hønehuset hos  Marit Nordahl i Opsahlåsen tidlig på 70 tallet har gjennom årene utviklet seg til en stor barnehage med både korttids og  heldagstilbud. Barnehagen har plass til ca 75 barn fordelt på tre hus i grendene:

  -Aavdeling Hærland i bedehuset ved Lundebyvannet,

  - Avdeling Hebron ved Eidsberg stasjon og

  - Avdeling Trømborg med Nøtteliten og Ekornstubben i Trømborg Menighetshus.

  40 årsdagen har blitt feiret tre dager til ende. Det ble hoppeslott på lekeplassen, flott konsert med Lars Johansson og bursdagsmat: pølser og kaker... foreldre, søsken og ordfører / varaordfører på besøk. Tre festlige dager - glade barn og glade voksne.

  Nå går hverdagslivet videre med lek og læring inne og ute. De større barna har lært om korn, tresking og mel, om frukt og bær og ikke minst om brannvern!  De nye små har fått bruke god tid på å venne seg til alt det nye som barnehagelivet innebærer. Så nyter vi friske fine høstdager både i skogen og på lekeplassen. Vi undrer oss over skaperverket, lærer om småkryp og årstidenes endringer. 

 • Ferier og plandager

  03/08/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Plandager høsten 2017:

   

  - fredag 18.08

  - fredag 10.11

 • Hva mener foreldrene om barnehagen?

  30/08/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Foreldrene har rett til å bli hørt og å medvirke i forhold til barnas tilbud i barnehagen. Foreldrenes opplevelse er viktig å kjenne til for personalet når et nytt barnehageår skal planlegges.

  Vi har derfor delt  ut vurderingsskjema i håp om å få høre så mye som mulig av foreldrenes meninger.

  Skjemaet finnes også her ( til høyre). Ferdige utfylte skjemaer kan legges i "den store konvolutten " på avdelingens oppslagstavle.

  På forhånd: Tusen takk !

  For barnehagens lederteam: Lise Undrum

 • Vikar for styrer

  11/05/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Nå er vi glade for å kunne fortelle at barnehagen har ansatt vikar for styrer. Vikaren heter Nina Kristin Aas og bor i Eidsberg. Hun har mange års erfaring både som pedagogisk leder og som styrer. Nina er ansatt i et vikariat på 1 år og begynner 1. juni.

  Såvel personalgruppa som styret er svært glade for at dette har ordnet seg. Nina er veldig  velkommen i barnehagen vår.

  Lise Undrum.

   

 • Påskegudstjenester for barnehagene.

  06/04/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Nylig har det vært påskegudstjenester for barnehagebarna i Mysen kirke.

  Det er oss i Menighetens Barnehage i samarbeid med kirkekontoret som arrangerer dette hvert år.  Alle barnehagene i Eidsberg kommune var invitert og oppslutningen ble veldig god. 

  Prest Solfrid og menighetspedagog Ingamay fortalte enkelt og fint om påsken. Hånddokka Ella var også med og kom med morsomme betraktninger og spørsmål.

  Apropos Hosianna ...... " hva er det som skjer hos a Anna"   lurte Ella på....

   Barna fikk gå en liten påskevandring i kirkerommet. Det var satt opp "stasjoner" der barna kunne se og oppleve fortellingene om palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og påskemorgen. Vi sang glade sanger om påske og hadde en fin stund sammen. 

  For mange av barna er selve kjøreturen også en opplevelse. Barna fra Hebron og Trømborg kjørte buss og noen skulle gjerne ønsket at bussturen var litt lenger ...

    Nå er påskeferien rett rundt hjørnet og vi vil ønske alle en riktig god påskehøytid!

   Lise Undrum

 • Nye søkere

  20/02/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText
  Vi gjør oppmerksom på at alle våre tre steder: Hærland, Hebron og Trømborg  tar imot barn fra ca 1år.

 • Velkommen til nye søkere.

  16/02/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Det nærmer seg seg inntak til nytt barnehageår. Nye foreldre som vil  søke plass til barnet sitt må søke  elektronisk via Eidsberg kommune og oppvekstportalen. Søknadsfristen er 01.03.

  Dersom du er en forelder som lurer på hvordan det er hos oss: ta en telefon til oss så kan vi avtale et passende tidspunkt for å komme innom på besøk.

   

 • Mange barn i barnehagen vår

  08/02/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Nå er vi blitt 75 barn i barnehagen vår.  Siden sist har flere nye små barn på ca 1 og ca 2 år begynt i avdelingene på Hebron og i Hærland.  Personalet har lagt ned mye omsorg og godt arbeid for å tilrettelegge så de nye små finner seg godt tilrette. Vi gleder oss over å se og høre at de nye blir trygge og trives!

  Dagene preges av lek, glede og utforsking.Særlig undring og utforsking knyttet til vann, snø og is fyller dagene nå. I samlingsstunder hører vi eventyr eller bibelfortellinger. Ute er det aking og litt skigåing og snart er det karnevalstid....

  Hver dag i barnehagen opplever vi glede over å leke sammen og får trening i å ta hensyn til hverandre og å samarbeide.

 • En barnehage som er gammel, liten og stor.

  06/10/2016

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Vi beklager at det lenge har vært minimal aktivitet på hjemmesiden. Vi håper vi skal klare å bli litt bedre dette barnehageåret!

  Det nye barnehageåret er godt i gang. Hele 66 barn har nå plass i en av våre avdelinger.

  Barnehagen vår nærmer seg 40 år. Vi er den nest eldste barnehagen i kommunen. Opprinnelig var det korttidsbarnehage, men etterhvert som årene har gått har tilbudet vårt gradvis blitt utvidet til heldagsbarnehage. Lokalitetene har variert underveis, men vårt særpreg har hele tiden vært små avdelinger i lokalmiljøene. 

  Vi er stolte over å drive en barnehage som er liten og stor på samme tid. Idet daglige er den liten for barn og foreldre. Det gjør det lett å bli kjent i små forhold. For personalet er arbeidsplassen liten til hverdags , men stor når vi samles til faglig utveklsing på personalmøter og plandager. 

  Utgangspunk for arbeidet er vårt syn på barn: hvert barn er unikt og har sin egen uendelig store verdi. Den enkeltes personalighet , evner og muligheter er en ressurs i fellesskapet. Alle skal møtes med tillit og respekt for den de er.

  I tråd med dette jobber vi i år ut i fra et felles tema: Ingen er like, men alle er like gode.

   

   

   

   

   

 • Barnehageåret 2015 - 2016 er i full gang.

  01/10/2015

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Vi skriver allerede oktober og det nye barnehageåret er i full gang. Hele 72 barn har plass i en av våre fire avdelinger . Vi er glade og stolte over å ha en barnehage som er både liten og stor på samme tid. Små avdelinger i det daglige og et stort personalfellesskap som kan gi støtte og inspirasjon! Vi er 22 ansatte som er knyttet til det daglige arbeidet med barna.

  I disse fine høstdager er vi mye ute både i skogen og på lekeplassene våre. I dag har endel barn vært på tur og laget fin kunst av naturmaterialer!   

  I år jobber alle avdelingene ut i fra et felles tema: "Ingen er like , men alle er like gode!". 

  Dette er i tråd med barnesynet vårt: Vi ser på alle barn som unike. Hver enkelt har sin egen og uendelig store verdi. Den enkeltes personlighet, evner og muligheter er en ressurs i fellesskapet.

  Som Menighetsbarnehage har vi en klar kristen forankring. Kristent innhold er en naturlig del av hverdagen vår. Kristne sanger og fortellinger brukes like naturlig som andre sanger og fortellinger. Før mat synger vi et kristen bordvers slik at barna lærer å takke Gud for at vi har mat og drikke. 

  Vi er også glade for å være vennskapsbarnehage til Stefanusbarnehagene i Egypt. Alle barna våre fikk i sommer hvert sitt hyggelige kort med takk for støtte.  

   

   

   

 • Påske i barnehagen.

  26/03/2015

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Det nærmer seg påskehøytid og ferie. Barna i barnehagen har fått høre om bakgrunnen for påskedagene med litt rare navn: Palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag og påskemorgen. På en enkel måte har personalet formidlet hva som skjedde med Jesus den gangen for lenge siden. Det er spennende og litt triste fortellinger . Men vi dveler ikke ved det triste - vi legger hovedvekt på det overraskende og fine at Jesus ble levende igjen! 

  Så har vi også undret oss over vårtegn i naturen, hørt fortellinger  og lært sanger om kyllinger. Ja, noen har til og med hatt besøk av levende kyllinger i barnehagen ( Trømborg) Det var stas!

  Onsdag 25.03 var vi i Mysen Kirke på påskevandring sammen med barn fra de andre barnehagene i  Eidsberg. Der fikk vi se konkretiseringer og store illustrasjoner av påskehistorien. Solfrid Leinebø Seljås var prest og glad barnestemmer fylte kirken denne dagen!

  Vi ønsker god påske til alle familiene og alle barnehagens venner ! 

 • Glimt fra avdelingene i februar.

  19/02/2015

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   

  Avdeling Hebron har hatt fokus på eventyret Skinnvotten- et eventyr med dyr som er vennlige og inkluderende mot hverandre. Barna har lært eventyret så godt at mange kan fortelle / "lese" det for hverandre. Dette har utviklet seg videre til å lære fakta om dyrenes liv.

  Avdeling Nøtteliten har hatt "polsk dag" da Polen er en av flere nasjonaliteter i gruppa. En  mor var i barnehagen og bidro med polske innslag i samlingsstund og mat fra Polen til lunsj.

  Avdeling Ekornstubben har fokus på " snille ord" slik kongen nevnte i sin nyttårstale. Et og et barn får være i sentrum i samling og ta i mot " snille ord" fra de andre:  " Du er snill", "du er fin", " Vi kan leke sammen" er noen eksempler.  Dette skrives ned og barnet får det med hjem.

  Avdeling Hærland har tatt i bruk en helt ny gapahuk i skogen nær barnehagen. Denne er satt opp av ivrige foreldre. I Hærland planlegges det også oppussing av lokalene inne.

  I tillegg har alle avdelingene feiret karneval som seg hør og bør! 

   

   

   

 • Den lille, store barnehagen.

  19/02/2015

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Den lille, store barnehagen, ja, det er oss. Vi har fire  avdelinger der mellom 65 og 70 barn har plass inneværende år. Siden vi holder til i tre ulike hus oppleves vi i det daglige som liten og oversiktelig av barn og foreldre. Mange setter pris på at vi er mye ute både på lekeplassene våre og i nærmiljøet. Vi vet også at mange verdsetter høyt at vi vektlegger formidling av kulturarven. Eventyr, bibelfortellinger, sang og rim preger dagene våre inne og ute. Vi har stabilt personale med lang erfaring i barnehagefaget.

  Vår visjon:

  I Menighetens Barnehage skal dagene preges av lekende læring og lærende lek! 

  Det nærmer seg opptak til nytt barnehageår. Fristen til å søke er 01.03. Dersom dere lurer på noe, ta kontakt på telefon, mail eller stikk innom. 

   

   

 • Nytt fra barnehagen mars 2014

  20/03/2014

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Opptak

  Søknadsfristen til neste barnehageår var 01.03. Barnehagen vår fikk 32 søkere. Det vil bli fullt i alle våre fire avdelinger. Dessverre må vi skuffe en del foreldre som gjerne ville ha plass hos oss.

  Svarbrev om opptaket vil bli sendt ut 25.mars.

   

  "Barnehagedagen" - stort treff på Heggin for skolebegynnerne. 

  Tirsdag 18.03 var det et stort arrangement i forbindelse med den årlige "barnehagedagen" som markeres over hele Norge. I år ble 200 års jubileet for grunnloven markert og tema var barns rett til medvirkning. Barna hadde på forhånd lært litt om demokrati. De hadde også fått i oppgave å lage forslag til grunnlov: "Hvis barna kunne bestemme - hvordan skulle det være da?"

  Selveste ordførereren tok i mot barna på Heggin. Inne i kommunestyresalen viste ordføreren fram den ordentlige grunnloven fra 1814. Så fikk alle barnehagene overlevere sine grunnlovsforslag. Ordføreren leste med stor interesse alle lovforslagene. Her er noen av dem:

  - Ikke lov å slå

  - Voksne skal være snille mot barna

  - Vi må hjelpe de små - dytte dem på traktoren

  - Fortau må være ryddige så vi ikke velter når vi sykler

  - Ikke lov å kaste søppel

  - Få hoppe i sofaen

  - Is i fryseren hele tida.

  Til slutt ble det servert pølser og saft. Så reiste barna tilbake til barnehagen med minibuss og det er jo også en populær opplevelse. Dette ble en fin og lærerik dag for de eldste barnehagebarna. 

   

 • Nytt fra barnehagen oktober 2013

  31/10/2013

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   

  Denne høsten har det blitt noen endringer i personalgruppa vår. To gode medarbeidere: Hege Johansen og Ann Kristin Sørli sluttet i sommer.

  Aina  Sjursen og Mari Sofie Abelsen begynte i august. De har begge førskolelærerutdanning og jobber nå på småbarnsavdelingen: Nøtteliten i Trømborg. Vi er veldig glade for våre nye medarbeidere!

  Avdelingene i Trømborg og på Hebron er helt fulle. i avdeling Hærland har vi plass til et stort barn til.

  En svært viktig side ved barnehagens innhold er lek og vennskap. Vi jobber mye med å lære barna å samarbeide med andre på en god måte. I den forbindelse har vi fokus på supervenn. Vi oppmuntrer til :

  - hjelpe andre, se hva andre trenger

  - invitere andre med på lek

  - leke med mange

   

  Mange av barna våre var nylig på et supervenn- treff i Festiviteten. De fikk vi se filmen Karsten og Petra blir bestevenner. Det var stor stas med film og bolle-kos etterpå . Noen måtte kjøre buss for å komme til kinoen og en busstur er en stor opplevelse i seg selv...

  Alle avdelingene har hatt foreldremøter med god oppslutning. Personalet er veldig glade for at foreldrene viser stor interesse for barnehagehverdagen.

   

   

 • Nytt fra barnehagen i mai måned.

  22/05/2013

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   

   

  Ved hovedopptaket i vår fikk barnehagen veldig mange søkere. Vi er glade for at mange vil ha barna sine i Menighetens Barnehage, men det er trist at vi ikke har plass til alle i den avdelingen de ønsker. Avdelingene på Hebron og i Trømborg blir helt fulle. Avdelingen i Hærland har fortsatt noen ledige plasser. Ta kontakt om dere vil ha mer informasjon.

   

  Det er deilig vår i barnehagen. Barna koser seg med å kunne leke ute uten å bruke masse tid på påkledning. Nå er det glede over å kunne sykle, kjøre traktor og trille dukkevogner. I sandkassa lages det stadig nye veier … og rundt på lekeplassen er det stas å finne maur eller andre småkryp. Når vi er inne vil barna gjerne lese i faktabøker om det de oppdager.

   

  For de eldste barnehagebarna er det nå tid for skoleforberedelser. I skoleklubbene prater vi mye om skole og så drar vi på besøk til skolen for å se. Det er veldig spennende !

   

  Ellers i mai har vi forberedet oss grundig til 17.mai: Norges bursdag. Barna har laget pynt i rødt, hvitt og blått, de har øvet på å gå i tog og de har fått lære litt om hvorfor vi feirer denne dagen.

   

  På avdeling Hebron er det ofte mye sang og musikk. Nylig lagde alle barna seg gitarer av papp og så inviterte de foreldrene sine til en ”gitarfest”.  Det ble musikalske opptrinn og salg av kaffe og mat.

  Avdeling Hærland har også arrangert kafe . Her var det skoleklubben som hadde hovedansvaret for arrangementet og det klarte de med glans!

  Avdeling Nøtteliten i Trømborg skal om noen få dager også ha kafe og salg av ting som barna har laget.

  Barna i Menighetens Barnehage lærer at ikke alle barn i verden har mat, rene klær, en dusj eller leker der de bor. De har også fått høre om Mamma Maggie som hjelper fattige barn i Kairo.

  Alle inntekter fra kafeer og gitar-fest i Menighetens Barnehage sendes til Mamma Maggies Stefanusbarnehager! Vi vet at pengene kommer godt med!

   

  På avdeling Ekornstubben fikk nylig de eldste barna reise på tur til Mysen i taxi-buss. Det var Mysen Menighet som inviterte oss som gjester til trivselstreffet som jevnlig arrangeres.

  Barna sang og ropte hurra-rop med flagg til stor glede for de fremmøtte. To damer fortalte om 17. mai da de var små og barna lyttet oppmerksomt til historiene.

  Som takk for sangen fikk alle hver sin lille 17.mai-trompet og det resulterte i en svært så lystelig hjemtur i taxibussen….

   

   

 • Nytt fra barnehagen

  14/03/2013

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   

  Vi har fine vinterdager i barnehagen. Det har blitt mye lek med snø, aking og til og med noen skiturer i vinter. Nå skinner sola dag etter dag og vi kan være riktig lenge ute!

  Alle avdelingene har feiret karneval. Det var stas med kostymer, musikk, dans og naturligvis ville vi slå katta ut av sekken. Det var helt greit at det ikke kom ut noen katt, men heller masse godteri for det er ikke hverdagskost i barnehagen.

  Avdeling Hærland har nylig feiret "sol  og farge-fest"  De eldste barna sto for planleggingen til stor glede for alle!

  Avdeling Nøtteliten har hatt foreldrene på besøk til "gul frokost". Det var hyggelig for foreldrene å møte hverandre og å få se hvordan barna har det når de samles til måltid. Det var stor oppslutning og det ble en fin stund for barn, foreldre og personalet.

  Avdeling Ekornstubben har arrangert kafe for foreldrene sine. De eldste barna sto bak disken, serverte saft og tok imot penger. Foreldrene handlet lasagne og muffins og koste seg på denne lille kafeen. Inntektene . kr 2218 kan sendes til vår vennskapsbarnehage i Egypt. Der får barn fra søppelbyen i Kairo mat, omsorg og gode læringsmuligheter.

  I avdelingen på Hebron  har de store barna vært på spennende turer. i februar besøkte de brannstasjonen på Mysen og nå i mars besøkte de politistasjonen i Askim. Dette er opplevelser som stimulerer til lek og læring.

  Nå går det mot vår og påske. Vi forteller på en enkel måte påskefortellingen om Jesus. Vi dveler ikke ved det triste, men legger hovedfokus på det gledelige at Jesus ble levende igjen. Barna lager litt påske pynt og tirsdag 19.mars reiser vi til Mysen kirke på påskegudstjeneste. Der møter vi barn fra de andre barnehagene også.

  Vi ønsker God Påske til dere som følger med på hjemmesiden vår!

   

   

 • hovedopptak

  21/02/2013

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   

  Opptak i barnehagene.

  Det er tid for hovedopptak i barnehagene. Søkere som ønsker plass i Menighetens Barnehage søker elektronisk. Gå inn på Eidsberg kommunes hjemmeside og søk om plass via oppvekstportalen.

  Søknadsfrist er 01.03

  Dersom det er spørsmål vedr barnehagen vår. ring oss gjerne på telefon 69897325 eller skriv en mail.

  menighetens.bhg@c2i.net

   

 • Nytt fra barnehagen 2013

  31/01/2013

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Dagene går så fort- vi er straks i februar måned. Hjemmesiden vår har blitt nedprioritert, men nå framover skal vi ta tak i den og utnytte muligheten til å gi informasjon om det som foregår.

  Ved juletider hadde vi flere innsamlinger til vår vennskapsbarnehage i Egypt. Vi sendte kr 6427 til Mamma Maggies gode arbeid blant fattige barn i søppelbyene i Kairo.

  Nå på nyåret er vi totalt 77 barn i barnehagen. Alle avdelingene våre er fulle. Etter en lang juleferie var det stor glede over å møtes igjen i barnehagen. Dagene preges av lekende læring og lærende lek ute og inne.

  Januar måned var kald for små og store. Vi vurderer alltid temperatur og vind i sammenheng - altså effektive kuldegrader. Så sant det er forsvarlig lar vi barna være litt ute. Noen er aktive og holder varmen lett - andre fryser fort. Derfor lar vi enkelte være ute i kort tid og andre i lengre tid.

  Nå håper vi på litt mere snø slik at vi kan boltre oss med aking og skigåing i februar. Utover i februar og mars vil det også bli fokus på utkledning og karneval. Avdelingene kommer med informasjon om dette etterhvert.

  Vår nye styrer, Hilde Kopperud, er godt i gang i jobben som hun overtok etter Unni-Lise Østevik. Unni-Lise holder litt kontakt med oss og det synes både barn og personale er hyggelig.

   

   

   

   

   

 • Nytt fra barnehagen. September 2012.

  27/09/2012

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText

  Det nye barnehageåret er godt i gang. 15 nye barn begynte i barnehagen i august. Vi håper at alle de nye barna og foreldrene trives i avdelingene sine.

  Barnehagen vår har pr 1.september 71 barn fordelt på de fire avdelingene. De to avdelingene i Trømborg er helt fulle. Her har vi dessverre ikke plass til riktig alle som ønsker plass. Det er nesten fullt i avdeling Hærland også – bare en 40 % plass ledig. På Hebron er det noe ledig.

 • Takk til Unni-Lise

  27/09/2012

  edf40wrjww2utHPContent:ShortText


  Unni - Lise Østevik gir seg 30. september som styrer i Menighetens Barnehage. I den forbindelse inviterte barnehagens styre til en ”takke og hedre -fest ” 25. september.

  Unni-Lise ble ansatt i 1980 og overtok som styrer i 1982. Mange takket henne for en lang og trofast tjeneste preget av omsorg for både barn og ansatte, stor arbeidsinnsats og stor kunnskap om barnehagedrift.

  Det ble overrakt blomster og gaver. Kveldens høydepunkt var overrekkelsen av Norges Vels medalje for lang og tro tjeneste. 
   

  Avslutningsuke.

  Uke 39 er en spesiell uke for oss i barnehagen. Unni-Lise avslutter sine arbeidsoppgaver og rydder i saker og ting slik at alt er mest mulig klart til hennes arvtaker:  Hilde Kopperud.

  Avskjed med barna må naturligvis også få litt tid denne uka: På mandag besøkte Unni-Lise  barna i avd. Hærland for siste gang, torsdag blir det avskjedsfest med barna på Hebron og på fredag blir det en avslutningsfest med barna i Trømborg. Alle barna som har gått i barnehagen et år eller mer kjenner Unni-Lise. Selv om kontoret er i Trømborg, har hun i alle år vært jevnlig innom de andre avdelingene – gjerne en gang i uka. Da har hun ofte blitt møtt av ivrige barn som roper: ”Hei, Unni-Lise”.

  For barna er det nok litt vanskelig å forstå at den driftige Unni- Lise virkelig ikke skal jobbe mer. Et av barna hadde et tips dersom det skulle bli kjedelig for henne å være pensjonist: ” hun kan jo jobbe i  Stefanusbarnehagene ..”

  Vi i personalet takker Unni-Lise for samarbeidet og for at hun har vært en så god leder for oss i hele 30 år. Vi ønsker henne veldig gode dager og år som pensjonist!

  Lise Undrum.

 • Sommerhilsen

  16/07/2012

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   

  I månedskiftet juni/ juli tok barnehagen avskjed med 15 barn som skal begynne på skolen. Barnehagetida med mye glede, lek og læring er slutt og nye spennende utfordringer ligger foran dem som skolebarn.

  De andre barna har sommerferie og kan igjen møtes i barnehagen fra uke 31. Nytt barnehageår starter 01.08 og de første ukene i august vil nye barn og foreldre stifte bekjentskap med Menighetens Barnehage. Det er fulle barnehagegrupper i begge Trømborg-avdelingene - samt i avdeling Hærland. På avdeling Hebron er det noen få ledige plasser.

  Barnehagen har en stabil personalgruppe, men denne høsten går to ansatte over i pensjonistenes rekker. Dette er assistent Ingeborg Skullerud og styrer Unni-Lise Østevik. Ingeborg slutter i august mens Unni-Lise slutter 01.10. Barnehagens nye styrer er Hilde Kopperud.

  Barnehagens ledelse ønsker alle barn og foreldre en fortsatt riktig god sommer!

   

 • Ferier og planleggingsdager

  28/04/2016

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Korttidstilbudet 12t og 18t pr uke, følger skolens ferier.

  Heldagstilbudet holder stengt 3 uker i juli (2016: ukene 27,28,29) og virkedagene mellom jul og nyttår og mellom palmesøndag og skjærtorsdag.

  Barnehagen har 5 planleggingsdager i løpet av året. Den siste planleggingsdagen barnehageåret 2015/2016, blir Fredag 06.05. Barnehagen holder stengt på planleggingsdagene.

 • 16/12/2011

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   

  Eier av Menighetens Barnehage er de 4 menighetsrådene og 2 normisjonsforeninger i Eidsberg
  Adresse: Trømborgveien 502, 1850 Mysen
  Telefon: 69 89 73 25
  E-post: menighetens.bhg@c2i.net
  Ledelse: Unni-Lise Østevik (styrer) og Lise Undrum (faglig leder)

  TILBUD
  ·
  Hebron: 1 - 6 år
  · Hærland: 1 – 6 år
  · Trømborg: to avdelinger,
  Nøtteliten 0 - ca 3 år
  Ekornstubben, ca 3-6 år
  HELDAGSTILBUD OG KORTTIDSTILBUD

  VISJON:
  I Menighetens Barnehage skal dagene preges av lærende lek og lekende læring.


  BELIGGENHET
  Barnehagen har avdelinger tre forskjellige steder i kommunen.

  • Avdeling Hebron i Hebron bedehus ved Eidsberg stasjon
  • Avdeling Hærland i Hærland bedehus nær Lundebyvannet
  • Avdeling Ekornstubben og avdeling Nøtteliten i Trømborg Menighetshus

  ÅPNINGSTID
  Heldag : Kl. 06.30 – 17.00

  Korttid: 2 eller 3 dager i uken kl. 08.15 – 14.15


  SÆRPREG OG INNHOLD

  Vi har små forhold som gjør det lett for barna å bli kjent og å kunne føle seg trygge. Personalet har god mulighet til å se og ivareta det enkelte barnet.

  Barnehagen har en klar kristen forankring. Vi ønsker det skal prege måten vi er sammen på og de holdningene vi formidler. Vi er opptatt av kulturarven. I barnehagen vår er det like naturlig med bibelfortellinger som eventyr. Dette er verdifulle fortellinger som vi gjerne vil gi videre til barna. Barnehagen har vennskapsavtale med Stefanusbarnehagene i Egypt. Dette er for barnehager for barn fra søppelbyene i Kairo. Barna våre lærer om hvilke forhold disse barna lever under og involveres i hjelpetiltak.

  Vi har fokus på språklig og sosial kompetanse. Vi jobber aktivt for å ha et godt språkmiljø i barnehagen og for å skape et fellesskap der vi er omsorgsfulle og gjør gode ting mot hver andre samtidig som vi støtter den enkelte i å hevde egne behov og meninger.

  Barnas interesser og lærelyst integreres i innholdet gjennom små prosjekt der barn og voksne samarbeider om et emne i en periode. Eksempler på prosjekter det siste året er: Vulkaner, Traktor, Musikk, Bøker og O L.

   

Fotoalbumet