• Foreldreundersøkelse 2018

  05/12/2018

  Da er Foreldreundersøkelsen avsluttet og vi ønsker å takke dere for de tilbakemeldingene vi har fått.

  Det er en svarprosent på 72,73 %, det er vi godt fornøyd med. Resultatene av undersøkelsen skal gjennomgås. Noen områder har vi fått gode tilbakemeldinger på, mens andre områder må vi gå gjennom og finne mulige tiltak for endre og forbedre praksis.

                                               -----------------------------

  Menighetens barnehage deltar i Utdanningsdirektoratet sin Foreldreundersøkelse for barnehager.

  Tilbakemeldingene på undersøkelsen gir oss gode tilbakemeldinger på områder som vi arbeider godt med og områder som vi må ha større fokus på.

  Tusen takk for at du bruker noen minutter på å svare.

 • Plandag mandag 12.11.

  22/10/2018

  Minner om at barnehagen har stengt mandag 12. november - det gjennomføres felles plandag for alle kommunens barnehager.

  Tema barn og psykisk helse.

 • Velkommen til nytt barnehageår

  08/08/2018

  Hei og velkommen til et nytt barnehageår.

  Håper at dere alle har hatt en fin ferie, og har hatt mulighet til å slappe av og kose dere.

  Første plandag er 17. august - barnehagen er stengt.

   

  Ledige plasser

  Menighetens barnehage har denne høsten noen ledige plasser, skulle du ha behov for en barnehageplass og er interessert, så ta gjerne kontakt.


 • Feriestengt barnehage i 2018

  09/01/2018

  Minner om sommerstengt barnehage i ukene 28, 29 og 30.

  Se mer info under overskriften Ferie og Plandager

 • Redusert pris og gratis oppholdstid

  16/04/2018

  Redusert pris og gratis oppholdstid

  Her finner du informasjon om hvordan du kan søke om redusert pris eller gratis oppholdstid i barnehage:

  Søknadsskjema

  Du benytter dette skjema når du skal søke: Søknadskjema om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

  Hvem vedtar inntektgrensen?

  Inntektsgrensen vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen.

  Du kan lese mer om dette på http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

   

 • 1. mars er fristen for å søke barnehageplass

  16/06/2018

  Menighetens barnehage har ledige plasser fra nytt barnehageår, med oppstart fra og med 1. august. Ønsker du at ditt barn skal få en barnehagehverdag hvor det kristne innholdet er en naturlig del av hverdagen, hvor sanger med kristent innhold brukes like naturlig som andre sanger.

  Barnehagedagen er ellers preget av varierte aktiviteter både inne og ute. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser, oppleve glede og mestring sammnen med venner og ha gode barnehagedager med barnehagens personale.

  Søknad om plass skjer via Oppvekstportalen, på hjemmesiden til Eidsberg kommune.

  Vi ønsker deg velkommen til barnehagen vår.

  Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

 • Når må barnet være hjemme fra barnehagen

  31/01/2018

   FHI logo ie8

  Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen i en periode, men for enkelte sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme utover dette for å hindre spredning av smitte til andre.

   Barnehagen har i en lengre periode opplevd at barnehage barna har vært syke. Personalet i barnehagen anbefaller dere derfor om å følge Folkehelseinstituttets anbefallinger.

  Feber

  Barn med feber bør først og fremst av hensyn til seg selv holdes hjemme til barnet er feberfri. I noen sammenhenger kan det være ønskelig av smittevernhensyn.

  Diaré med eller uten brekninger

  Barn med diaré kan vende tilbake til barnehagen to døgn etter at de har blitt symptomfrie. Dette gjelder også bleiebarn.

  Info er hentet fra Folkehelseinstituttets side.

  Er du usikker på om barnet kan komme i barnehagen, ta gjerne en telefon til barnehagen og rådfør deg. Noen ganger ringer personalet dere på grunn av at barnet ikke er i form. Det hender at barnet ikke har feber, men personalet vurderes barnets allmenntilstand og ut i fra den tar kontakt med dere for å avgjøre hva som er til det beste for barnet. 

   https://www.fhi.no/sv/barnehage/nar-ma-barnet-vare-hjemme-fra-barne/

   

   

   

 • Brukerundersøkelse gjennomført i november

  09/01/2018

  I november ble det sendt ut informasjon om en brukerundersøkelse via Udir, som dere ble oppfordret til å svare på.

  Vi ser oss godt fornøyd med en svarprosent på 64,38.

  Scoringene på de ulike spørsmålene ga oss gode tilbakemeldinger på forbedringspotensiale, men også på områder hvor vi gjør en god jobb, men som vi tenker at vi kan bli enda bedre på.

  I etterkant av undersøkelsen har hver avdelingen fått noen områder som de skal jobbe med.

   Tusen takk for alle som tok seg tid til å avgi svar.

   

   

 • Stor jubileumsfest.

  09/11/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  I anledning barnehagens 40 årsjubileum, ble det holdt stor fest på Betania for nåværende og tidligere ansatte i slutten av oktober. Barnehagens styre vartet opp med et flott koldtbord og fint program. Lars Johansson sang og underholdt med glade og tenksomme viser.  Mange av gjestene hadde hyggelige små taler til jubilanten; bla a varaordfører Øyvind Reymert, Anne Beate O. Leistad fra kommunen , Bjørn Solberg fra Menighetsrådet og prest Solfrid L. Seljås. 

  Hele kvelden ble det vist bilder på storskjerm av morsomme aktiviteter opp gjennom årene. Jul Lars Kvernhusengen holdt andakt og to tidligere barnehagebarn som nå er blitt unge voksne: Sigrid Undeland og Stian Jacobsen, ga oss fin sang og musikk.Framfor alt var det hyggelig å møte kollegaer igjen og mimre over det vi har opplevd sammen.

  Det er mange som kjenner stor takknemlighet til Marit Nordal og de andre ildsjelene som sørget for at barnehagen startet i 1977. Vi gleder oss over at barnehagen har bestått gjennom store samfunnsmessige endringer i 40 år.

 • Barnehagen vår er 40 år.

  24/08/2018

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Vi feirer 40 år i år. Det som begynte uformelt med korttidsgrupper hjemme på kjøkkenet og i hønehuset hos  Marit Nordahl i Opsahlåsen tidlig på 70 tallet har gjennom årene utviklet seg til en stor barnehage med både korttids og  heldagstilbud. Barnehagen har plass til ca 75 barn fordelt på tre hus i grendene:

  -Aavdeling Hærland i bedehuset ved Lundebyvannet,

  - Avdeling Hebron ved Eidsberg stasjon og

  - Avdeling Trømborg med Nøtteliten og Ekornstubben i Trømborg Menighetshus.

  40 årsdagen har blitt feiret tre dager til ende. Det ble hoppeslott på lekeplassen, flott konsert med Lars Johansson og bursdagsmat: pølser og kaker... foreldre, søsken og ordfører / varaordfører på besøk. Tre festlige dager - glade barn og glade voksne.

  Nå går hverdagslivet videre med lek og læring inne og ute. De større barna har lært om korn, tresking og mel, om frukt og bær og ikke minst om brannvern!  De nye små har fått bruke god tid på å venne seg til alt det nye som barnehagelivet innebærer. Så nyter vi friske fine høstdager både i skogen og på lekeplassen. Vi undrer oss over skaperverket, lærer om småkryp og årstidenes endringer. 

 • Ferier og plandager

  03/08/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Plandager høsten 2017:

   

  - fredag 18.08

  - fredag 10.11

 • Hva mener foreldrene om barnehagen?

  30/08/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Foreldrene har rett til å bli hørt og å medvirke i forhold til barnas tilbud i barnehagen. Foreldrenes opplevelse er viktig å kjenne til for personalet når et nytt barnehageår skal planlegges.

  Vi har derfor delt  ut vurderingsskjema i håp om å få høre så mye som mulig av foreldrenes meninger.

  Skjemaet finnes også her ( til høyre). Ferdige utfylte skjemaer kan legges i "den store konvolutten " på avdelingens oppslagstavle.

  På forhånd: Tusen takk !

  For barnehagens lederteam: Lise Undrum

 • En barnehage som er gammel, liten og stor.

  06/10/2016

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Vi beklager at det lenge har vært minimal aktivitet på hjemmesiden. Vi håper vi skal klare å bli litt bedre dette barnehageåret!

  Det nye barnehageåret er godt i gang. Hele 66 barn har nå plass i en av våre avdelinger.

  Barnehagen vår nærmer seg 40 år. Vi er den nest eldste barnehagen i kommunen. Opprinnelig var det korttidsbarnehage, men etterhvert som årene har gått har tilbudet vårt gradvis blitt utvidet til heldagsbarnehage. Lokalitetene har variert underveis, men vårt særpreg har hele tiden vært små avdelinger i lokalmiljøene. 

  Vi er stolte over å drive en barnehage som er liten og stor på samme tid. Idet daglige er den liten for barn og foreldre. Det gjør det lett å bli kjent i små forhold. For personalet er arbeidsplassen liten til hverdags , men stor når vi samles til faglig utveklsing på personalmøter og plandager. 

  Utgangspunk for arbeidet er vårt syn på barn: hvert barn er unikt og har sin egen uendelig store verdi. Den enkeltes personalighet , evner og muligheter er en ressurs i fellesskapet. Alle skal møtes med tillit og respekt for den de er.

  I tråd med dette jobber vi i år ut i fra et felles tema: Ingen er like, men alle er like gode.

   

   

   

   

   

 • 16/12/2011

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

   

  Eier av Menighetens Barnehage er de 4 menighetsrådene og 2 normisjonsforeninger i Eidsberg
  Adresse: Trømborgveien 502, 1850 Mysen
  Telefon: 69 89 73 25
  E-post: menighetens.bhg@c2i.net
  Ledelse: Unni-Lise Østevik (styrer) og Lise Undrum (faglig leder)

  TILBUD
  ·
  Hebron: 1 - 6 år
  · Hærland: 1 – 6 år
  · Trømborg: to avdelinger,
  Nøtteliten 0 - ca 3 år
  Ekornstubben, ca 3-6 år
  HELDAGSTILBUD OG KORTTIDSTILBUD

  VISJON:
  I Menighetens Barnehage skal dagene preges av lærende lek og lekende læring.


  BELIGGENHET
  Barnehagen har avdelinger tre forskjellige steder i kommunen.

  • Avdeling Hebron i Hebron bedehus ved Eidsberg stasjon
  • Avdeling Hærland i Hærland bedehus nær Lundebyvannet
  • Avdeling Ekornstubben og avdeling Nøtteliten i Trømborg Menighetshus

  ÅPNINGSTID
  Heldag : Kl. 06.30 – 17.00

  Korttid: 2 eller 3 dager i uken kl. 08.15 – 14.15


  SÆRPREG OG INNHOLD

  Vi har små forhold som gjør det lett for barna å bli kjent og å kunne føle seg trygge. Personalet har god mulighet til å se og ivareta det enkelte barnet.

  Barnehagen har en klar kristen forankring. Vi ønsker det skal prege måten vi er sammen på og de holdningene vi formidler. Vi er opptatt av kulturarven. I barnehagen vår er det like naturlig med bibelfortellinger som eventyr. Dette er verdifulle fortellinger som vi gjerne vil gi videre til barna. Barnehagen har vennskapsavtale med Stefanusbarnehagene i Egypt. Dette er for barnehager for barn fra søppelbyene i Kairo. Barna våre lærer om hvilke forhold disse barna lever under og involveres i hjelpetiltak.

  Vi har fokus på språklig og sosial kompetanse. Vi jobber aktivt for å ha et godt språkmiljø i barnehagen og for å skape et fellesskap der vi er omsorgsfulle og gjør gode ting mot hver andre samtidig som vi støtter den enkelte i å hevde egne behov og meninger.

  Barnas interesser og lærelyst integreres i innholdet gjennom små prosjekt der barn og voksne samarbeider om et emne i en periode. Eksempler på prosjekter det siste året er: Vulkaner, Traktor, Musikk, Bøker og O L.

   

Fotoalbumet