• Ledige plasser i Menighetens barnehage

  09/08/2019

  Fra nytt barnehageår har vi ledige plasser i Menighetens barnehage. 

  Barna får oppleve dager med mye utelek både innenfor barnehagegjerdet og i skogen. Engasjert personale som legger til rette for gode opplevelser og mestring i hverdagen. Kristne sanger og budskap er like naturlig i barnas hverdag som andre sanger.

  Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

   

 • OPPFORDRING OM AKSJON MOT HODELUS

  21/08/2019

  Aksjon mot hodelus i barnehagen.
  Folkehelseinstituttet oppfordrer alle landets skoler og barnehager til å delta nasjonalt med halvårlige aksjoner mot hodelus som arrangeres årlig i uke 10 og 35. Vår barnehage skal delta i uke 35.

  Oppfordrer til å sjekke barna i løpet av helgen.
  Vi håper alle barn og foreldre i vår barnehage støtter opp om aksjonen slik at vi i fellesskap kan redusere og kanskje forbygge lus i barnehagen.

  https://www.fhi.no/publ/brosjyrer/hodelus-brosjyre/

  infoskriv om hvordan sjekke:

  https://www.fhi.no/contentassets/2b06296e51584615a9912a81fdcddeef/aksjon-mot-hodelus_skriv-til-foreldre-i-barnehage_bokmal_host2019.docx.pdf

  https://www.fhi.no/globalassets/dokumenterfiler/trykksaker/hodelus/engelsk-english---foreldrebrev-om-hodeluskampanje.pdf

   

 • Velkommen til barnehageåret 2019/2020

  31/07/2019

  Da skriver vi 1. august og nytt barnehagår er i gang. 

  Vi ønsker spesielt velkommen til dere som er nye brukere av Menighetens barnehage, men også velkommen tilbake fra ferie. 

  Vi ønsker at dette året skal by på gode og spennende opplevelser og at barna skal få møte utfordringer og oppleve mestring. Nye bekjentskap og gode relasjoner med barn og personalet. Vi skal jobbe for trivsel, lek og læring for alle, både barn og personalet i Menighetens barnehage.

  Denne høsten må vi også bruke tid på å bygge nye avdelingsteam. Det er en del endringer i personalsammensetningen på alle avdelingene siden avd Hærland nå er et avsluttet kapittel. Vi håper at overgangen vil gå seg raskt til.

   Et nytt barnehageår ligger foran oss som et stort uferdig og blankt lerret.

 • SOMMERHILSEN

  05/07/2019

  Jeg vil få takke for samarbeidet dette barnehageåret og ønske dere alle en riktig fin sommer. Vil samtidig få ønske nye brukere av Menighetens barnehage velkommen i august.

 • Redusert pris og gratis oppholdstid

  16/04/2018

  Redusert pris og gratis oppholdstid

  Her finner du informasjon om hvordan du kan søke om redusert pris eller gratis oppholdstid i barnehage:

  Søknadsskjema

  Du benytter dette skjema når du skal søke: Søknadskjema om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

  Hvem vedtar inntektgrensen?

  Inntektsgrensen vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen.

  Du kan lese mer om dette på http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

   

 • BARNEHAGEDAGEN 12. MARS

  12/03/2019

  I dag feires Barnehagedagen over hele landet. Med slagordet: «Jeg lurer på ...» handler dagen om å synliggjøre hvordan barnehagene jobber med å ta vare på og stimulere barns nysgjerrighet.

  Dagen har blitt markert med stands fra de ulike barnehagene på Kulturtorget i Mysen.

  Vi hadde stand hvor man kunne teste og gjennomføre eksperimenter med vann. På grunn av kulda ble det ikke like vellykket, men da kunne vi stille spørsmål og lure på hvorfor ditt og hvorfor datt.

  Vi har fått "skyte rakett", klippet og limet og testet ulike aktiviteter.

  Vi fikk også servert pølser og lompe, sveler og saft. Vi har kosa oss.

  Utstilling med innslag fra flere av barnehagenene er å finne inne på biblioteket. Den er tilgjengelige fram til mandag 18. mars.

 • 1. mars er fristen for å søke barnehageplass

  05/02/2019

  Barnehageåret 2019/2020

  Menighetens barnehage har ledige plasser fra nytt barnehageår, med oppstart fra og med 1. august. Ønsker du at ditt barn skal få en barnehagehverdag hvor det kristne innholdet er en naturlig del av hverdagen, hvor sanger med kristent innhold brukes like naturlig som andre sanger.

  Barnehagedagen er ellers preget av varierte aktiviteter både inne og ute. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser, oppleve glede og mestring sammnen med venner og ha gode barnehagedager med barnehagens personale.

  Gjør oppmerksom på at fra barnehageåret 2019/2020 så er avdeling Hærland flyttet til Trømborg. 

  Søknad om plass skjer via Oppvekstportalen, på hjemmesiden til Eidsberg kommune.

  Vi ønsker deg velkommen til barnehagen vår.

  Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

 • 2019

  29/01/2019

  Da er vi godt i gang med 2019.

  Nytt år med mye uutforsket og spennende opplevelser har vi i vente.

  Nå venter vi bare på at vi skal få snø som vi kan leke og utfolde oss i.

  Og snø har vi fått, så nå koser vi oss ute med ski, aking og snølek.

 • JULEHILSEN

  21/12/2018

  Jeg vil med dette få ønske alle

  en riktig god jul og

  et godt nytt år

  Minner samtidig om plandag den 2. januar

  - barnehagen er stengt

 • Foreldreundersøkelse 2018

  05/12/2018

  Da er Foreldreundersøkelsen avsluttet og vi ønsker å takke dere for de tilbakemeldingene vi har fått.

  Det er en svarprosent på 72,73 %, det er vi godt fornøyd med. Resultatene av undersøkelsen skal gjennomgås. Noen områder har vi fått gode tilbakemeldinger på, mens andre områder må vi gå gjennom og finne mulige tiltak for endre og forbedre praksis.

                                               -----------------------------

  Menighetens barnehage deltar i Utdanningsdirektoratet sin Foreldreundersøkelse for barnehager.

  Tilbakemeldingene på undersøkelsen gir oss gode tilbakemeldinger på områder som vi arbeider godt med og områder som vi må ha større fokus på.

  Tusen takk for at du bruker noen minutter på å svare.

 • Plandag mandag 12.11.

  09/04/2019

  Minner om at barnehagen har stengt mandag 12. november - det gjennomføres felles plandag for alle kommunens barnehager.

  Tema barn og psykisk helse.

 • Velkommen til nytt barnehageår

  08/08/2018

  Hei og velkommen til et nytt barnehageår.

  Håper at dere alle har hatt en fin ferie, og har hatt mulighet til å slappe av og kose dere.

  Første plandag er 17. august - barnehagen er stengt.

   

  Ledige plasser

  Menighetens barnehage har denne høsten noen ledige plasser, skulle du ha behov for en barnehageplass og er interessert, så ta gjerne kontakt.


 • Feriestengt barnehage i 2019

  09/04/2019

  Minner om sommerstengt barnehage i ukene 28, 29 og 30. 

  Se mer info under overskriften Ferie og Plandager

 • Brukerundersøkelse gjennomført i november

  09/01/2018

  I november ble det sendt ut informasjon om en brukerundersøkelse via Udir, som dere ble oppfordret til å svare på.

  Vi ser oss godt fornøyd med en svarprosent på 64,38.

  Scoringene på de ulike spørsmålene ga oss gode tilbakemeldinger på forbedringspotensiale, men også på områder hvor vi gjør en god jobb, men som vi tenker at vi kan bli enda bedre på.

  I etterkant av undersøkelsen har hver avdelingen fått noen områder som de skal jobbe med.

   Tusen takk for alle som tok seg tid til å avgi svar.

   

   

 • Stor jubileumsfest.

  09/11/2017

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  I anledning barnehagens 40 årsjubileum, ble det holdt stor fest på Betania for nåværende og tidligere ansatte i slutten av oktober. Barnehagens styre vartet opp med et flott koldtbord og fint program. Lars Johansson sang og underholdt med glade og tenksomme viser.  Mange av gjestene hadde hyggelige små taler til jubilanten; bla a varaordfører Øyvind Reymert, Anne Beate O. Leistad fra kommunen , Bjørn Solberg fra Menighetsrådet og prest Solfrid L. Seljås. 

  Hele kvelden ble det vist bilder på storskjerm av morsomme aktiviteter opp gjennom årene. Jul Lars Kvernhusengen holdt andakt og to tidligere barnehagebarn som nå er blitt unge voksne: Sigrid Undeland og Stian Jacobsen, ga oss fin sang og musikk.Framfor alt var det hyggelig å møte kollegaer igjen og mimre over det vi har opplevd sammen.

  Det er mange som kjenner stor takknemlighet til Marit Nordal og de andre ildsjelene som sørget for at barnehagen startet i 1977. Vi gleder oss over at barnehagen har bestått gjennom store samfunnsmessige endringer i 40 år.

 • Barnehagen vår er 40 år.

  24/06/2019

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Vi feirer 40 år i år. Det som begynte uformelt med korttidsgrupper hjemme på kjøkkenet og i hønehuset hos  Marit Nordahl i Opsahlåsen tidlig på 70 tallet har gjennom årene utviklet seg til en stor barnehage med både korttids og  heldagstilbud. Barnehagen har plass til ca 75 barn fordelt på tre hus i grendene:

  -Aavdeling Hærland i bedehuset ved Lundebyvannet,

  - Avdeling Hebron ved Eidsberg stasjon og

  - Avdeling Trømborg med Nøtteliten og Ekornstubben i Trømborg Menighetshus.

  40 årsdagen har blitt feiret tre dager til ende. Det ble hoppeslott på lekeplassen, flott konsert med Lars Johansson og bursdagsmat: pølser og kaker... foreldre, søsken og ordfører / varaordfører på besøk. Tre festlige dager - glade barn og glade voksne.

  Nå går hverdagslivet videre med lek og læring inne og ute. De større barna har lært om korn, tresking og mel, om frukt og bær og ikke minst om brannvern!  De nye små har fått bruke god tid på å venne seg til alt det nye som barnehagelivet innebærer. Så nyter vi friske fine høstdager både i skogen og på lekeplassen. Vi undrer oss over skaperverket, lærer om småkryp og årstidenes endringer. 

 • En barnehage som er gammel, liten og stor.

  31/07/2019

  edf40wrjww2utHPContent:FullText

  Vi beklager at det lenge har vært minimal aktivitet på hjemmesiden. Vi håper vi skal klare å bli litt bedre dette barnehageåret!

  Det nye barnehageåret er godt i gang. Hele 66 barn har nå plass i en av våre avdelinger.

  Barnehagen vår nærmer seg 40 år. Vi er den nest eldste barnehagen i kommunen. Opprinnelig var det korttidsbarnehage, men etterhvert som årene har gått har tilbudet vårt gradvis blitt utvidet til heldagsbarnehage. Lokalitetene har variert underveis, men vårt særpreg har hele tiden vært små avdelinger i lokalmiljøene. 

  Vi er stolte over å drive en barnehage som er liten og stor på samme tid. Idet daglige er den liten for barn og foreldre. Det gjør det lett å bli kjent i små forhold. For personalet er arbeidsplassen liten til hverdags , men stor når vi samles til faglig utveklsing på personalmøter og plandager. 

  Utgangspunk for arbeidet er vårt syn på barn: hvert barn er unikt og har sin egen uendelig store verdi. Den enkeltes personalighet , evner og muligheter er en ressurs i fellesskapet. Alle skal møtes med tillit og respekt for den de er.

  I tråd med dette jobber vi i år ut i fra et felles tema: Ingen er like, men alle er like gode.

   

   

   

   

   

Fotoalbumet