• LEDIG PLASS I MENIGHETENS BARNEHAGE

  20/05/2020

  MENIGHETENS BARNEHAGE har fortsatt noen få ledige plasser med oppstart i august/ september 2020.

  Vi tilbyr følgende plasser:

  60 %  - 3 dager pr uke - faste dager etter avtale

  80 % - 4 dager pr uke - faste dager etter avtale

  100 % - hver dag

  Styrer kan kontaktes for evt spørsmål

  Nina K. Aas - 401 45 101 

 • 24/04/2020

  GJENÅPNING AV MENIGHETENS BARNEHAGE

  Mandag 20. april er vi igjen klare for å gjenåpne barnehagen for alle barna. Det har vært en merkelig tid for oss alle å jobbe med oppgaver hjemme framfor å være på jobb sammen med barn rundt oss.

  Vi setter pris på hektiske dager fyllt med barnestemmer og latter, ulike aktiviteter inne og ute i løpet av barnehage dagen.

   Nå håper vi at vi sakte, men sikkert at vi kommer tilbake til mer normale dager i en unormal tid.

  Barnehagens åpningstid i tiden framover vil være 07:45 - 16:15.

 • STENGTE BARNEHAGER LANDET OVER

  08/04/2020

  PÅ BAKGRUNN AV MYNDGHETENES BESTEMMELSER SÅ STENGES BARNEHAGEN FRA OG MED 12. 3 KL 18

  Myndighetene har pr 7. april nå sammen med Helse - og sosialministeren og på bakgrunn av div rapporter besluttet å vente med å åpne barnehagene igjen, til den 20. april.

  Det vil være tilbud om omsorgsplass også i uke 16.

   

   

   

   

 • 1. mars frist for å søke barnehageplass

  20/02/2020

  Barnehageåret 2020/2021

  Menighetens barnehage har ledige plasser fra nytt barnehageår, med oppstart fra og med 1. august. Ønsker du at ditt barn skal få en barnehagehverdag hvor det kristne innholdet er en naturlig del av hverdagen, hvor sanger med kristent innhold brukes like naturlig som andre sanger.

  Barnehagedagen er ellers preget av varierte aktiviteter både inne og ute. Vi ønsker å gi barna gode opplevelser, oppleve glede og mestring sammnen med venner og ha gode barnehagedager med barnehagens personale.

  Søknad om plass skjer via Oppvekstportalen, på hjemmesiden til Indre Østfold kommune.

  Vi ønsker deg velkommen til barnehagen vår.

  Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

 • 18/03/2020

  Velkommen til
  åpen dag i
  Menighetens barnehage,
  Eidsberg

  avd Trømborg: 18. febr kl 12-14
  avd Hebron: 19. febr kl 12-14

   

  Vi ønsker å invitere nye søkere til barnehagen for å komme og hilse på

  Det vil være muligheter for en omvisning og en prat

  Velkommen!

   

  For spørsmål ta kontakt med styrer: Nina K. Aas på telefon: 40145101

   


   

   

 • MARKERING I MENIGHETENS BARNEHAGE

  27/01/2020

  TORSDAG 23. JANUAR BLE DET ARRANGERT EN FEST I SKOGEN FOR Å FEIRE AT VI HAR BLITT GODKJENT SOM HELSEFREMMENDE BARNEHAGE.

  Inger - Christin Torp fra Folkehelsa og Anne Beate Leistad fra "gamle" barnhagemyndigheten var tilstede.

  Det ble overrakt en stor flott diplom.

  Barna underholdt, det ble gått en aktivitets løype, servering av pizzasnurrer og grønnsaker.

  Stor takk til alle som deltok og til de som bakte for oss.


   

   

 • VELKOMMEN TIL 2020

  10/01/2020

  Nytt år og nye muligheter

  Barn og personalet er godt i gang etter en veldig lang juleferie. 

  Brukerundersøkelsen er blitt gjennomgått og de tilbakemeldingene vi har fått tar vi med oss inn i 2020. Ny kommune og de endringene det vil medføre skal vi også forholde oss til. Et spennende år vi har i møte.

  Vi håper på et år med mange spennende opplevelser og aktiviteter og at vi kan fortsette det gode samarbeidet.

 • Offisielt godkjent som Helsefremmende barnehage

  09/12/2019

  I dag har vi fått beskjed om at vi er blitt godkjent som Helsefremmende barnehage.

  Vi skal arrangere en markering på nyåret - info kommer.

   

 • JULEHILSEN 2019

  19/12/2019

  Jeg vil få takke så mye for samarbeidet i år 

  og ønske dere alle en

  Riktig God Jul

  og 

  et Godt Nytt År

   

 • Adventsgudtjeneste i Mysen Kirke

  19/11/2019

  Menighetenes barnehage arrangerer Adventsgudstjeneste 4. og 5. desember, begge dagene kl 10.

  Alle barnehagene i Eidsberg er invitert, men det er også plass hvis noen besteforeldre eller oldeforeldre ønsker å delta.

  Velkommen.

 • Foreldreundersøkelsen pågår

  12/11/2019

  I disse dager så foregår Foreldreundersøkelsen på landsbasis gjennom Utdanningsdirektoratet. Det oppfordres til å svare på undersøkelsen. Den vil kunne gi barnehagepersonalet gode tilbakemeldinger på den jobben vi gjør. Vi setter pris på alle tilbakemeldingene som kommer, positive som negative. Det er eneste måten vi kan forbedre oss på er at dere skriver deres ærlige meninger.

  På forhånd takk for at du er med.

 • Endringer i skolerute for 2019/2020

  01/11/2019

  Det er vedtatt endringer skoleruta.

  Det er har tidligere vært bestemt at skolene har plandag/fri den 2. januar og 22. mai 2020.

  Det er nå endret. Barnehagen velger å gjennomføre plandager på de samme dagene som skolene. Det betyr at barnehagen ikke åpner før 6. januar 2020.

   

 • Velkommen til barnehageåret 2019/2020

  31/07/2019

  Da skriver vi 1. august og nytt barnehagår er i gang. 

  Vi ønsker spesielt velkommen til dere som er nye brukere av Menighetens barnehage, men også velkommen tilbake fra ferie. 

  Vi ønsker at dette året skal by på gode og spennende opplevelser og at barna skal få møte utfordringer og oppleve mestring. Nye bekjentskap og gode relasjoner med barn og personalet. Vi skal jobbe for trivsel, lek og læring for alle, både barn og personalet i Menighetens barnehage.

  Denne høsten må vi også bruke tid på å bygge nye avdelingsteam. Det er en del endringer i personalsammensetningen på alle avdelingene siden avd Hærland nå er et avsluttet kapittel. Vi håper at overgangen vil gå seg raskt til.

   Et nytt barnehageår ligger foran oss som et stort uferdig og blankt lerret.

 • SOMMERHILSEN

  05/07/2019

  Jeg vil få takke for samarbeidet dette barnehageåret og ønske dere alle en riktig fin sommer. Vil samtidig få ønske nye brukere av Menighetens barnehage velkommen i august.

 • Redusert pris og gratis oppholdstid

  16/04/2018

  Redusert pris og gratis oppholdstid

  Her finner du informasjon om hvordan du kan søke om redusert pris eller gratis oppholdstid i barnehage:

  Søknadsskjema

  Du benytter dette skjema når du skal søke: Søknadskjema om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

  Hvem vedtar inntektgrensen?

  Inntektsgrensen vedtas av Stortinget i forbindelse med det årlige budsjettarbeidet, på lik linje som maksimalprisen.

  Du kan lese mer om dette på http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/barnehage/foreldrebetaling/

   

 • 2019

  29/01/2019

  Da er vi godt i gang med 2019.

  Nytt år med mye uutforsket og spennende opplevelser har vi i vente.

  Nå venter vi bare på at vi skal få snø som vi kan leke og utfolde oss i.

  Og snø har vi fått, så nå koser vi oss ute med ski, aking og snølek.

 • JULEHILSEN

  21/12/2018

  Jeg vil med dette få ønske alle

  en riktig god jul og

  et godt nytt år

  Minner samtidig om plandag den 2. januar

  - barnehagen er stengt

 • Foreldreundersøkelse 2018

  05/12/2018

  Da er Foreldreundersøkelsen avsluttet og vi ønsker å takke dere for de tilbakemeldingene vi har fått.

  Det er en svarprosent på 72,73 %, det er vi godt fornøyd med. Resultatene av undersøkelsen skal gjennomgås. Noen områder har vi fått gode tilbakemeldinger på, mens andre områder må vi gå gjennom og finne mulige tiltak for endre og forbedre praksis.

                                               -----------------------------

  Menighetens barnehage deltar i Utdanningsdirektoratet sin Foreldreundersøkelse for barnehager.

  Tilbakemeldingene på undersøkelsen gir oss gode tilbakemeldinger på områder som vi arbeider godt med og områder som vi må ha større fokus på.

  Tusen takk for at du bruker noen minutter på å svare.

 • Feriestengt barnehage i 2019

  09/04/2019

  Minner om sommerstengt barnehage i ukene 28, 29 og 30. 

  Se mer info under overskriften Ferie og Plandager

 • Brukerundersøkelse gjennomført i november

  09/01/2018

  I november ble det sendt ut informasjon om en brukerundersøkelse via Udir, som dere ble oppfordret til å svare på.

  Vi ser oss godt fornøyd med en svarprosent på 64,38.

  Scoringene på de ulike spørsmålene ga oss gode tilbakemeldinger på forbedringspotensiale, men også på områder hvor vi gjør en god jobb, men som vi tenker at vi kan bli enda bedre på.

  I etterkant av undersøkelsen har hver avdelingen fått noen områder som de skal jobbe med.

   Tusen takk for alle som tok seg tid til å avgi svar.

   

   

 • Stor jubileumsfest.

  09/11/2017

  I anledning barnehagens 40 årsjubileum, ble det holdt stor fest på Betania for nåværende og tidligere ansatte i slutten av oktober. Barnehagens styre vartet opp med et flott koldtbord og fint program. Lars Johansson sang og underholdt med glade og tenksomme viser.  Mange av gjestene hadde hyggelige små taler til jubilanten; bla a varaordfører Øyvind Reymert, Anne Beate O. Leistad fra kommunen , Bjørn Solberg fra Menighetsrådet og prest Solfrid L. Seljås. 

  Hele kvelden ble det vist bilder på storskjerm av morsomme aktiviteter opp gjennom årene. Jul Lars Kvernhusengen holdt andakt og to tidligere barnehagebarn som nå er blitt unge voksne: Sigrid Undeland og Stian Jacobsen, ga oss fin sang og musikk.Framfor alt var det hyggelig å møte kollegaer igjen og mimre over det vi har opplevd sammen.

  Det er mange som kjenner stor takknemlighet til Marit Nordal og de andre ildsjelene som sørget for at barnehagen startet i 1977. Vi gleder oss over at barnehagen har bestått gjennom store samfunnsmessige endringer i 40 år.

Fotoalbumet