Nytt fra barnehagen. September 2012.
    ( 27/09/2012 )

    Det nye barnehageåret er godt i gang. 15 nye barn begynte i barnehagen i august. Vi håper at alle de nye barna og foreldrene trives i avdelingene sine.

    Barnehagen vår har pr 1.september 71 barn fordelt på de fire avdelingene. De to avdelingene i Trømborg er helt fulle. Her har vi dessverre ikke plass til riktig alle som ønsker plass. Det er nesten fullt i avdeling Hærland også – bare en 40 % plass ledig. På Hebron er det noe ledig.

    Skriv tekst her